ગરુડ પુરાણ: મૃ-ત્યુ સમયે જો આ વસ્તુ નજીક હોય, તો પણ યમરાજના દંડ થી મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે અને મળે છે મોક્ષ

ધાર્મિક

ગરુડ પુરાણમાં, જીવન-મૃ-ત્યુ અને વિશ્વ-જીવનની વસ્તુઓ કહેવામાં આવી છે. આ પ્રમાણે, જો મૃ-ત્યુ સમયે વ્યક્તિ સાથે કેટલીક વસ્તુઓ હોય, તો તેનું જીવન સરળતાથી બહાર નીકળી જાય છે.

ગરુડ પુરાણમાં મૃ-ત્યુ અને તેના પછીના જીવન વિશે વિગતવાર જણાવ્યું છે. આમાં, વ્યક્તિના કાર્યો અનુસાર, ફળો અને સ્વર્ગ અને નરકનું જીવન પણ તે પછી કહેવામાં આવ્યું છે. આ પુરાણ અનુસાર, જો કોઈ વ્યક્તિ મૃ-ત્યુ સમયે કેટલીક વિશેષ ચીજો ધરાવે છે, તો તેને યમરાજની સજા મળતી નથી અને તે શાંતિથી મૃ-ત્યુ પામે છે.

જો આ વસ્તુઓ નજીકમાં હોય, તો તેઓ સરળતાથી બહાર આવે છે.

ગંગાજળ:

હિન્દુ ધાર્મિક શાસ્ત્રોમાં ગંગા જળને ખૂબ જ શુભ અને મહત્વપૂર્ણ ગણાવ્યું છે. એવું કહેવામાં આવે છે કે ગંગાજલ પાપોને ધોઈ નાખે છે અને મોક્ષ પણ લાવે છે. આ ઇચ્છાથી મૃ-તદેહોનો ગંગાના ઘાટ પર અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવે છે. ગરુડ પુરાણ મુજબ જે સમયે વ્યક્તિનું જીવન બહાર આવે છે, તેના મોંમાં ગંગાજળ રેડતા, તેના આત્માને યમલોકમાં કોઈ સજા ભોગવવી પડતી નથી. પણ તેને સારી મુક્તિ મળે છે.

તુલસી:

તુલસીનો છોડ પવિત્ર અને આદરણીય માનવામાં આવે છે. ભગવાન વિષ્ણુને તુલસી ખૂબ પ્રિય છે. જો મોતની પથારી પર પડેલા વ્યક્તિના મો માં તુલસીના પાન નાખવામાં આવે છે અથવા તેના માથાની બાજુમાં તુલસીનો છોડ મૂકવામાં આવે છે, તો તે પોતાનો જીવ છોડી દેવા માટે ખૂબ જ સરળ બની જાય છે.

શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતાનો પાઠ:

ક્રિયા અને ફળથી લઈને જીવનના સાર સુધી, જીવન અને મૃ-ત્યુને લગતી ઘણી મહત્વપૂર્ણ બાબતો શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતામાં જણાવાયું છે. માન્યતાઓ અનુસાર, જો કોઈ વ્યક્તિની મૃ-ત્યુ નજીક છે, તો પછી તેને ગીતાનો પાઠ કરવાથી તે ફક્ત યમરાજની શિક્ષાથી મુક્તિ મેળવે છે, પણ તેને મોક્ષ પણ મળે છે. જો શક્ય હોય તો, તે મહાન હશે જો મૃ-ત્યુ પામેલી વ્યક્તિ પોતે કેટલાક શ્લોકો વાંચે.

ભગવાનનું નામ લેવું:

ગરુડ પુરાણ અનુસાર જો કોઈ વ્યક્તિ જીવ છોડતી વખતે મનમાં ભગવાનના નામનો જપ રાખે છે, તો આવી વ્યક્તિને પણ યમરાજની સજા મળતી નથી. વળી તેને ભગવાનના ચરણોમાં સ્થાન મળે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.