ગજ્જબ: પગ ની આંગળીઓ પર થી જાણો કે તમે લવ મેરેજ કરશો કે અરેન્જ મેરેજ ..

અન્ય

લગ્ન એ સાત જન્મોનું બંધન છે, તે ઠીગલીની રમત નથી જે સમાપ્ત થાય છે. સાક્ષી તરીકે, અગ્નિને સાક્ષી ગણાવી, આપણે સાથીને જીવન જીવનસાથી તરીકે સ્વીકારીએ છીએ.

લગ્નજીવનનો નિર્ણય લેવો આપણા માટે સૌથી મુશ્કેલ કાર્ય છે, કારણ કે એક નાની ભૂલ આપણું આખું જીવન બરબાદ કરી દે છે. લગ્ન એ દરેક માટે ઘણું અર્થ થાય છે. જો લગ્નનો નિર્ણય વિચારપૂર્વક લેવામાં આવે તો આપણું જીવન ખૂબ જ સારી રીતે પસાર થાય છે.

આવી સ્થિતિમાં, અમારું લગ્ન જીવન લવ મેરેજ હશે કે એરેજ્ડ મેરેજ. આજે અમે તમને જણાવીશું કે તમે તમારા પગની આંગળીઓથી શોધી શકો છો કે શું તમારું લગ્ન લવ મેરેજ હશે કે ગોઠવેલું લગ્ન.

લવ મેરેજ: –

જે લોકોની આંગળીઓ અંગૂઠાની આજુબાજુના અંગૂઠાના કદ કરતા મોટી હોય છે, તે પછી તે વ્યક્તિ તેના જીવનસાથીને જાતે જ પસંદ કરે છે. આવી વ્યક્તિએ તે વ્યક્તિ સાથે લગ્ન કર્યા છે જેને તે ખૂબ પ્રેમ કરે છે. આવી આંગળીવાળી વ્યક્તિ જીવનમાં લવ મેરેજ કરે તેવી સંભાવના હોય છે.

લગ્નની ગોઠવણ કરો: –

જો તમારા અંગૂઠાની આંગળી અંગૂઠાના કદ કરતા થોડી નાની હોય, તો તમારા જીવનમાં ગોઠવેલ લગ્નની સંભાવના છે. જો તમારા અંગૂઠા સમાન છે, તો તે પરિસ્થિતિમાં ગોઠવેલ લગ્નની સંભાવના વધારે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.